Pembekalan PKL Terpadu STIKes MP


Ketua STIKes MP  Heri Shatriadi  Candra Putra, M.Kes  membuka kegiatan Pembekalan PKL Terpadu Mahasiswa STIKes Muhammadiyah Palembang.  Pembekalan dilaksanakan tanggal 6 – 8 September 2019 di Auditorium. PKL Terpadu nanti akan dilaksanakan di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI.

Ketua STIKes MP menyampaikan bahwa pembekalan yang diberikan sebelum PKL selain memberikan gambaran wilayah tempat mahasiswa praktek lapangan juga, hal yang diperhatikan :

1.  Agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu teori yang di dapatkan di perkuliahan ke lapangan, yang intinya bagaimana mengajak masyarakat hidup sehat  sesuai dengan keilmuan masing2 program studi.

2. Perbedaan Cultur masyarakat yang harus diperhatikan, menghimbau untuk sholat berjamaah di mushola/masjid

3. Kepada Pembimbing kiranya dapat membimbing dan memberikan arahan kepada mahasiswa PKL sehingga laporan dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada segenap panitia pelaksana tetap semangat sampai dengan kegiatan PKL Terpadu berjalan dengan baik dan lancar.

wilayah tempat mahasiswa praktek lapangan juga


Other news